Alien

ALN-9629

Alien

具有Higgs-3的核心,它性能优异,尤其适合于几何形状受限的物品级应用。

功能优点

功能

优点

说明

尺寸更小(1×1)却具备意联2×2标签的性能

具备2×2标签的性能,但它的尺寸减小一半。

尺寸更小但仍然坚固和可靠。

多频优化灵敏度

经过优选,保证在世界各地区的高性能。

世界级性能的标签。

这些产品受以下一项或多项美国专利的保护:7967204, 7931063, 7868766, 7737825, 7716208, 7716160, 7688206, 7671720, 7659822, 7619531, 7615479, 7598867, 7580378, 7576656, 7562083, 7561221, 7559486, 7559131, 7554451, 7551141, 7542301, 7542008, 7522055, 7500610, 7489248, 7453705, 7452748, 7425467, 7417306, 7411503, 7385284, 7377445, 7364084, 7353598, 7342490, 7324061, 7321159, 7301458, 7295114, 7288432, 7265675, 7262686, 7193504, 7173528, 7172910, 7172789, 7141176, 7113250, 7101502, 7080444, 7070851, 7068224, 7046328, 6998644, 6988667, 6985361, 6980184, 6970219, 6952157, 6942155, 6933848.

其它专利正在申请中。